Holtegaard Wikia
Advertisement

Lars Jensen (1776 - 1847) var søn af Jens Andersen og anden generation på Holtegaard i en slægt, som kom til at bo på gården i fem generationer.

Familie[]

Lars var søn af Jens Andersen og Anne Larsdatter Krog. Lars overtog Holtegaard efter farens død i 1803.

D. 27. oktober 1803 blev han gift med Karen Ottosdatter, datter af Otto Larsen i Store Kjærsgaard ved Hjallerup og Maren Simonsdatter. Med Karen fik han seks børn:

  1. Jens Larsen (født 1804)
  2. Bertel Larsen Holt (født 1806)
  3. Maren Larsdatter (født 1809)
  4. Otto Larsen (født 1812)
  5. Niels Larsen (født 1815)
  6. Else Margrethe (født 1819, død som spæd)


Holtegaard[]

Ikke meget vides om Holtegaard på Lars Jensens tid, andet end at gården på daværende tidspunkt bestod af en østre og vestre halvgård, hvilket også kan ses på et kort fra 1812[1].

Eftermæle[]

Lars Jensen er mest kendt for at få sine børn anbragt på store, betydningsfulde gårde på egnen: Jens på Rottrup, Bertel på gæstgivergården på Nørresundby, Maren på Øster Aslund, Niels på Skelgaarden ved Ørsø og selvfølgelig Otto på Holtegaard.

Der går følgende historie om, hvordan den ældste søn, Jens, endte på Rottrup: Jens skulle efter sigende have fået gården Vester Nejsig forærende af faren. Da han en dag klagede til faren over ejendommen, som han ikke var helt tilfreds med, bemærkede faren blot: Hvad vil du da have for den? Jens nævnte et beløb, og faren rakte hånden frem og sagde: "lykke til - men du skal være ude inden kl. 12!" Så kørte Jens Larsen hjem og fortalte sin kone, at de skulle flytte inden midnat, hvorefter han rejste til Rottrup og købte den gård i stedet.[2]

Kildehenvisninger[]

  1. https://hkpn.gst.dk/mapviewer.aspx?type=o1k_oekort&id=3790&elav=0550351
  2. "Holtegaard har den 6. September været i samme Slægt i 150 Aar", Aalborg Stiftidende, 1944.
Advertisement