Holtegaard Wikia
Advertisement

Holtegaard er en tidligere proprietærgård beliggende i Vendsyssel. Stuehuset fra 1870'erne blev opført af Otto Larsen og det samme gjorde de omkringliggende staldbygninger [1].

Historie[]

Før Reformationen[]

Holtegaard hørte oprindeligt ind under Hundslund Kloster, der i dag kendes som Dronninglund Slot. I forbindelse med Reformationen, hvor kongen udnævntes til kirkens overhoved, blev Holtegaard inddraget under kronen som en del af Hundslund (senere Dronninglund) gods.

1600 og 1700-tallet: En del af Dronninglund gods[]

Holtegaard skiftede atter ejer, da kongen i 1581 solgte Hundslund gods til adelmand Hans Johansen Lindenov den ældre. I løbet af det 17. og 18. århundrede var Holtegaard ejet af forskellige medlemmer af kongefamilien og den danske adel. Mange mænd fra Kjærulf-slægten var på dette tidspunkt fæstere på gården, der på dette tidspunkt bestod af en østre og vestre halvgård, som sidenhen sammenlagdes. Forskellige sølvkrus med tilknytning til Holtegaard stammer også fra denne periode.

1794-1966: Holtegaard som slægtsgård[]

I 1794 købte bonden Jens Andersen Holtegaard af Brigadér Halling, hvorved Holtegaard blev en selvejergård. I folketællingen fra 1801 ses det, at Jens boede på gården sammen med sin kone, deres ugifte søn Lars og datteren Else Margrethe. Der var desuden fem tjenestefolk på gården[2].

Fra 1794 til 1966 gik Holtegaard i arv fra far til søn. Lars Jensen overtog gården efter farens død i 1803. Han havde til pligt at tage sig af moren Anne Larsdatter Krog, som var blevet aftægtsenke ved Jens Andersens død[3].

Omkring 40 år senere overtog Lars Jensens søn Otto Larsen Holtegaard. Det var i Otto Larsens tid, at Holtegaard blev til den gård, vi kender den som i dag.

Efter Otto Larsen fulgte hans søn Bertel Ottosen og efter ham Henning Ottosen.

1966-2000: Skiftende ejere[]

I 1966 ophørte Holtegaard med at være en slægtsgård, da den købtes af Helge Buch.

1973 købte Svend Hans Rasmussen gården, hvor han gav sig i kast med ægproduktion og fik en besætning på 14.000 æglæggende høns. Der blev desuden produceret byg, hvede, ærter, raps, kartofler og jordbær på gården[4].

Efter Rasmussen fulgte Renè Fredborg Nielsen og Anders Borrisholt Sørensen, som fra 1996 til 2000 også drev et landbrug på gården og bl.a. havde frilandsgrise.

Ved årtusindeskiftet købte den pensionerede landmand Hans Henrik Bak Holtegaard for at have et sted at dyrke sin hobby, som bestod i avl og kørsel med oldenborgheste. Hans H. blev ved med at have heste på gården indtil 2013.

2008: Renovering[]

I 2008 købte Lone Due Bak og Frank M. Olsen Holtegaard med henblik på at renovere stuehuset, som bl.a. skulle bruges til Bed & Breakfast. I efteråret 2008 var privatafdelingen klar til beboelse. Holtegaard Bed & Breakfast slog dørene op i påsken 2009 og har siden da haft mange danske såvel som udenlandske gæster.

Ejere af Holtegaard gennem tiden[]

 1. før 1536: Hundslund Kloster
 2. 1536-1581: Kronen
 3. 1581-1596: Hans Johansen Lindenov
 4. 1596-1642: Hans Johansen Lindenov (søn)
 5. 1642-1672: Jacob Hansen Lindenov
 6. 1672-1674: Peder Reedtz
 7. 1674-1690: Anne Ramel gift Reedtz
 8. 1690-1714: Dronning Charlotte Amalie
 9. 1714-1716: Kong Frederik IV
 10. 1716-1730: Prinsesse Sophie Hedevig
 11. 1730-1735: Carl Adolf von Plessen
 12. 1735-1753: Jakob Sørensen Severin
 13. 1753-1754: Christian Frederik Otto greve Wedel-Jarlsberg
 14. 1754-1772: Adam Gottlob lensgreve Moltke
 15. 1772-1776: Caspar Herman Gottlob greve Moltke
 16. 1776-1794: William Vitus Halling
 17. 1794-1803: Jens Andersen
 18. 1803-1840: Lars Jensen (søn)
 19. 1840-1890: Otto Larsen (søn) 
 20. 1890-1937: Jens Bertel Ottosen (søn)
 21. 1937-1966: Erik "Henning" Ottosen (søn)
 22. 1966-1972: Helge Buch
 23. 1972-1973: Fru Nejsig Larsen
 24. 1973-1995: Svend Rasmussen
 25. 1996-2000: Renè Fredborg Nielsen og Anders Borrisholt Sørensen
 26. 2000-2008: Hans Henrik Bak
 27. 2008-i dag: Lone Due Bak (datter) og Frank M. Olsen

Holtegaard i dag[]

Holtegaard er i dag hjemsted for:

 • Holtegaard Bed & Breakfast
 • Vendsyssel Køreforening
 • Holtegaard Rideklub

Kildehenvisninger[]

 1. Værnfelt, Kr.: Holtegaard ved Try og dens beboere i Vendsysselske årbøger 1960.
 2. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=25796#25796,2891207
 3. http://www.polyjo.dk/navne_sogne/p195d86a4.html
 4. Danske gårde i tekst og billeder - Nordjyllands amt (Gl. Hjørring amt). Forlaget Danske Landbrug. 1991.
Advertisement