Advertisement
Tante Mine.png

Hansine Thomine Ingvardsen (27. september 1875 - 11. oktober 1948) var datter af Johanne Marie Ottosdatter og Bertel Christian Ingvardsen. Hansine var dermed barnebarn af Otto LarsenHoltegaard.

Hansine, som af familien blev kaldt "tante Mine", blev gift med sin fætters søn Niels Nejsig Larsen fra Øster Nejsig.

De fik sønnen Lars Nejsig Larsen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.