Holtegaard Wikia
Advertisement

Else Margrethe Ottosdatter (27. februar 1848 - 16. juli 1910) var datter af Otto Larsen og Mette Christensdatter. Hun var parrets tredje datter og nummer fem i den meget omfattende søskendeflok fra Holtegaard.

Den 17. november 1882 blev hun gift med godsejer Christian Oluf Holm, som var otte år yngre end hende. Hun og Christian fik fem børn, der alle blev født på Eskjær:

  1. Jens Jørgen Holm
  2. Mete Amalie Holm
  3. Otto Ejler Holm
  4. Meta Ingrid Holm
  5. Aage M. Holm

I slægtsbogen Familien Holm til Eskjær omtales Else således:

Naar det i det foregaaende er understreget, at Hr. Holm foruden paa fyldestgørende Maade at passe sin store Bedrift paa Eskjær tillige fik Tid til at røgte en Mængde Tillidshverv, da maa det ikke glemmes, at en stor Del af Æren herfor tilkommer hans udmærkede Hustru, som trofast stod ham bi i alle Livets Forhold. Hun var ikke alene en dygtig Kvinde, der med kyndig Haand styrede det store Hus, ledede Gaardens Mejerivæsen, stod for Ostetilberedelsen, bryggede og bagte, men hun ejede andre Egenskaber, der ikke kan skattes højt nok. Hun var en god, forstandig og nobel Kvinde: trofast og opofrende overfor sin Mand og sine Børn, venlig og god mod sine Husfolk som mod alle, der trængte til venlighed og Hjælp.[1]

Christian O. Holm giftede sig efter Elses død med Fanny Holm. Else og Christians ældste søn, Aage, overtog Eskjær i 1915, som var i hans besiddelse indtil 1959.


Kildehenvisninger[]

  1. Knudsen, P.C.: Familien Holm til Eskjær, 1921, s. 67.
Advertisement